Piegāde

Veikala piegādes noteikumi

Preču piegādes ātrums atkarīgs no pasūtījuma dienas, ka arī  preces pieejamības mūsu noliktāvā.

Sadarbojamies ar :

·        Expresspasts

·        DPD

·        Omniva

·        Pasta stacija

Preces var saņemt no izsūtīšanas brīža 1-2 darba dienas laikā. (Pakomātu noslodzes gadījumā, piegāde var kavēties par vienu vai divām dienām.)

Piegades izmaksas atkarīgas no preču daudzuma un izmēra.  Lielākām  precem var būt piemērota papildus maksa par gabarītiem. Piegādes izmaksu precizējums būs uzrādīts rēķinā, kuru Klients saņems savā e-pastā pēc pasūtījuma veikšanas. Rēķinu ir jāsamaksā 3 darba dienu laikā, pretējā gadījumā pasūtījums tiek anulēts un preces netiek izsūtītas. Preces piegādā tikai pēc pilnas priekšapmaksas saņemšanas.

* Bez papildus piegādes maksas var saņemt preces SIA Jēko serviss birojā Jēkabpilī, A.Pormaļa iela 21., katru darba dienu no 8:30 līdz 18:00 un sestdienās  no 10:00 līdz 15:00.

 

PIEGĀDES NOTEIKUMI

·        Pārdevējs piegādā preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera  vai piegādes ūzņēmumu starpniecību;

·        Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikas teritorijā;

·        Ja nav pasūtīto preču pieejamība vai tas nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu savstarpēji vienojoties ar pircēju;

·        Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci bankas kontā.  Minētais pārskaitījums tiek veikts 3 darba dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma saņemšanas;

·        Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;

·        Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm (jā tādas ir).

·        Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

·        Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), nekavējoties jāpaziņo par to rakstos uz e-pastu –info@jekoshop.lv vai zvānot pa tālr.29445455. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

·        Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, pircējam ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@jekoshop.lv. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu. Ja pircējs nepaziņo par natbilstībam vienas dienas laikā, tad ir uzskatāms piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

·        Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces.

·        Ja Pircējs nav nodrošinājis iepriekšēja punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.